การกัดกร่อนของชายฝั่งเป็นภัยพิบัติในประเทศ


August 30,2018 |

กลุ่มเหล่านี้ไม่ได้รับการเยียวยาหรือชดเชยความสูญเสียของพวกเขา นายไมตรีกล่าวว่าส่วนใหญ่เป็นเพราะทางการไทยไม่สามารถรับรู้ว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งการกัดกร่อนของชายฝั่งเป็นภัยพิบัติในประเทศและมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะชดเชยได้ หลายคนให้ความสำคัญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศว่าเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ

แต่จริงๆแล้วพวกเขาเป็นภัยพิบัติจากมนุษย์เพราะกิจกรรมและการบริโภคของเราส่งผลให้เกิดก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากเข้าไปในบรรยากาศและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ได้แก่ การส่งเสริมพลังงานทดแทนการลดปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมถึงการทบทวนแผนกลยุทธ์ระดับชาติ 20 ปี

Comments are closed.

Related Posts.

เจ้าหน้าที่ NYPD พาดสายพานแบ็คสตรีทบอยผ่านอินเตอร์คอม | จระเข้ชื่อ ‘ปลาดุก’ พบในระหว่างการขับไล่บ้านในแคนซัสซิตีเป็น ‘ขนาดใหญ่จิ้งจกน่ากอด’ | จัดฟัน ทำไมฟันยิ่งยื่น ยิ่งเหยิน ยิ่งห่าง
Theme powered by: WordPress: © News Update