ติดเหล้า ดูอย่างไร?


March 14,2018 |

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.ให้เป็นองค์กรประสานโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาตั้งแต่ปี 2546 จนปัจจุบัน พบข้อมูลกลุ่มคนงดดื่ม-งดการดื่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยชุมชนมีส่วนร่วมการที่ชุมชน/คนรอบข้างทำกิจกรรมเชิญชวนผู้มางดเหล้ามีประโยชน์มากกับผู้ที่ตั้งใจงดเหล้า ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น ทั้งด้านการลดการบริโภค ประหยัดค่าใช้จ่าย สุขภาพ และการทำงาน

ใครคือคนที่เรียกว่า “ผู้ติดสุรา” อาการที่สามารถสังเกตคนติดสุราได้อย่างน้อย 3 ใน 7 ข้อ ต่อไปนี้

1. ต้องการดื่มสุราเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดฤทธิ์เมาเท่าเดิม

2. มีอาการขาดสุรา เมื่อต้องลดหรือหยุดดื่ม

3. ดื่มสุรานานกว่าที่ตั้งใจไว้

4. ไม่สามารถหยุดดื่มหรือควบคุมการดื่มได้

5. ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหาสุรามาดื่ม

6. ต้องงดหรือลดการเข้าสังคม การหย่อนใจอื่นๆ หรือหยุดงาน เนื่องจากใช้เวลาในการดื่มสุรา

7.ยังคงดื่มอยู่ แม้จะทราบว่ามีโอกาสก่อหรือกระตุ้นปัญหาทางร่างกายหรือจิตใจที่มีแล้วให้เกิดขึ้น

Comments are closed.

Related Posts.

เมนูของหวานไทยเพื่อ สุขภาพดี กินขนมไทยก็เฮลธ์ตี้ได้ | เงินบาทผันผวนรับข่าวประชุมเอฟโอเอ็มซี-กนง | กฎเหล็ก 7 ข้อ ของนักเที่ยวกลางคืน : ปาร์ตี้อย่างไรให้สนุกและปลอดภัย
Theme powered by: WordPress: © News Update