บ่อน้ำร้อน


December 19,2017 |

จากเดิมเคยเป็นพื้นที่ป่าดงดิบที่มีสัตว์ป่ามากินดินโป่งอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันบริเวณนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เพราะเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ 3 บ่อด้วยกัน โดยมีการสร้างร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก ห้องอาบน้ำแร่และลำธารแช่เท้าของเอกชนที่ต่อจากน้ำพุร้อนให้บริการนักท่องเที่ยว และมีชาวบ้านคอยนำไข่มาขายเพื่อให้นักท่องเที่ยวทดสอบต้ม

ในบ่อน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงถึง 98 องศาเซลเซียส และสามารถต้มไข่สุกได้ภายในเวลา 3 นาที. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Comments are closed.

Related Posts.

โรงแรมที่โดดเด่นบนเกาะพร้อมกับสวนน้ำขนาดใหญ่ | อนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ | อุดมคติของความงามตามธรรมชาติ
Theme powered by: WordPress: © News Update