สี่ขั้นตอนเพื่อเพิ่มพื้นที่ E-sarn


October 24,2018 |

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุวิทย์ Maesinsee จะเข้าเยี่ยมชมจังหวัดขอนแก่นในระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคมเพื่อติดตามแผนการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกระทรวงฯ ในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในวันนี้ (23 ต.ค. – 2018)

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้กระทรวงจะดำเนินการตามกลยุทธ์ 4 ประการดังนี้

พัฒนาแผนจัดการน้ำอย่างยั่งยืนสำหรับภูมิภาค
ลดความยากจนและเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น
เชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารและการขนส่งของภูมิภาคกับภูมิภาคอื่น ๆ ในประเทศ
เพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคนี้กับประเทศเพื่อนบ้านผ่านทางเดินเศรษฐกิจ

Comments are closed.

Related Posts.

เจ้าหน้าที่ NYPD พาดสายพานแบ็คสตรีทบอยผ่านอินเตอร์คอม | จระเข้ชื่อ ‘ปลาดุก’ พบในระหว่างการขับไล่บ้านในแคนซัสซิตีเป็น ‘ขนาดใหญ่จิ้งจกน่ากอด’ | จัดฟัน ทำไมฟันยิ่งยื่น ยิ่งเหยิน ยิ่งห่าง
Theme powered by: WordPress: © News Update