ส่วนสำคัญของการแทรกแซงที่ประสบความสำเร็จ


October 22,2018 |

การวิจัยได้รับทุนจากสถาบันวิจัยสุขภาพแห่งชาติเพื่อเป็นผู้นำในการวิจัยและการดูแลสุขภาพประยุกต์ คาบสมุทรตะวันตกเฉียงใต้หรือ PenCLAHRC ทีมวิจัยพบว่ามีการทดลองแบบสุ่มควบคุมจำนวน 28 ครั้งสำหรับมาตรการที่ไม่ใช้ยาเพื่อสนับสนุนเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นในโรงเรียน ในการวิเคราะห์เมตามีการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆของมาตรการ

ที่ดำเนินการเพื่อประเมินหลักฐานว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด การศึกษาแตกต่างกันไปในด้านคุณภาพซึ่งจะจำกัดความเชื่อมั่นของทีมที่จะมีต่อผลลัพธ์ พวกเขาพบว่าส่วนสำคัญของการแทรกแซงที่ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงผลการเรียนของเด็กคือเมื่อพวกเขามุ่งความสนใจไปที่การควบคุมตนเองและได้รับการถ่ายทอดในแบบตัวต่อตัว การควบคุมตนเองเป็นเรื่องยากสำหรับเด็กที่ห่ามและพยายามที่จะเน้นความสนใจ เด็ก ๆ ต้องเรียนรู้ว่ารู้สึกอย่างไรภายในรู้ถึงทริกเกอร์และหลีกเลี่ยงอาการเหล่านั้นถ้าเป็นไปได้และหยุดคิดก่อนตอบ นี้เป็นเรื่องยากมากสำหรับเด็กที่มีอาการ ADHD กว่าเด็กอื่น ๆ ส่วนใหญ่ แต่เหล่านี้เป็นทักษะที่สามารถสอนและเรียนรู้

Comments are closed.

Related Posts.

ประสิทธิภาพในการควบคุมอาการชัก | โมเลกุลของเซลล์ที่ผิดปกติ | ส่วนสำคัญของการแทรกแซงที่ประสบความสำเร็จ
Theme powered by: WordPress: © News Update