โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ


December 19,2017 |

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ จับมือสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม แห่งประเทศไทย ประชุมแพทย์เครือข่ายมุ่งจัดตั้งคลินิกโรคจากการทำงานในไทยให้เป็นระดับสากล นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคที่เกิดจากการทำงานเป็นโรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน


ป้องกันไฟฟ้ารั่วจากเครื่องทำน้ำอุ่น


December 19,2017 |

นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ด้วยตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม ทั่วประเทศต่างมีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง หลายพื้นที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของประชาชน ทั้งการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ และภัยสุขภาพ


Theme powered by: WordPress: © News Update